Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is het begeleiden van mensen in hun carrière. Meestal leidt die begeleiding tot een andere manier van omgaan met het huidige werk of het vinden van passend nieuw werk. Hierdoor nemen productiviteit en efficiency toe en bespaart u kosten.

Mensen voor wie loopbaanbegeleiding een waardevol instrument kan zijn, herkennen zich vaak in een of meerdere van onderstaande uitspraken

 • ‘Ik voel me ongelukkig in mijn werk.'
 • ‘Ik wil een nieuwe stap zetten in mijn loopbaan, maar weet niet hoe.'
 • ‘Ik ervaar geen evenwicht meer tussen mijn privé leven en mijn werk.'
 • ‘Ik loop altijd promoties mis en zou graag uitzoeken hoe dat komt.'
 • ‘Ik heb het gevoel dat er meer in me zit dan dat ik nodig heb voor mijn baan.'
 • ‘Ik zou graag mijn mogelijkheden, sterktes en zwaktes in kaart brengen.'
 • ‘Ik voel me onzeker en word gepest op het werk.'
 • 'Ik krijg promotie maar is dit wel goed? Is mijn werk dan nog goed combineerbaar met gezin?....

Loopbaanbegeleiding: een goede uitkomst

Dergelijke gedachtes kunnen leiden tot een verminderde productiviteit. Als deze situatie te lang door sluimert is dit niet alleen een probleem voor de werknemer, maar ook de werkgever. Naast een verminderde productiviteit kunnen verzuim of een onprettige werksfeer volgen. Hier is niemand bij gebaat. Loopbaanbegeleiding kan hierbij een goede uitkomst zijn.

Loopbaanbegeleiding richt zich op zaken als wie ben ik, wat wil ik, doe ik wat ik wil en zo nee hoe bereik ik wat ik wil. Dit alles gezien van uit het werkoogpunt. Hierdoor ontstaat een helder beeld van wat past en hoe het beste met zichzelf en anderen in het werk om te gaan.

Onderdelen loopbaanbegeleiding

Items die onderdeel kunnen uitmaken van loopbaanbegeleiding zijn:

 • Motivatieonderzoek t.a.v. de huidige functie;
 • Door diverse tests en opdrachten onderzoeken van de wensen en mogelijkheden t.a.v. (toekomstige) werksituaties zijn , waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van de cliënt (waar is de cliënt goed in en waar wordt hij/zij gelukkig van);
 • Stilstaan bij valkuilen in het werk en hoe deze weg te nemen;
 • Vaardigheidstrainingen welke vaardigheden zijn reeds aanwezig en welke moeten verder ontwikkeld worden (en hoe deze te ontwikkelen);
 • Beroepskeuze onderzoek;
 • Het opstellen van een persoonlijk profiel en een loopbaanplan.

MUPWerkt Dienstverlening

Bel voor meer informatie
015-2630200M.U.P. Werkt
zusterbedrijven

Antistresscentrum

M.U.P. Werkt