Re-integratiebegeleiding

Wetgeving verplicht werkgever en werknemer er alles aan te doen dat mogelijk is, de zieke medewerker zo snel mogelijk te re-integreren in eigen, aangepaste en/of passende arbeid binnen of buiten de organisatie. Externe re-integratie (spoor twee) is aan de orde als de zieke medewerker aantoonbaar niet kan re-integreren bij de eigen werkgever.

Op maat gesneden persoonlijke aanpak

M.U.P Werkt gaat bij het zoeken naar werk voor haar cliënten uit van de mogelijkheden en niet van beperkingen. Daarbij wordt zorgvuldig te werk gegaan, met een intensieve op maat gesneden persoonlijke aanpak.

Intakegesprek en re-integratietraject

Een re-integratietraject begint dan ook altijd met een uitgebreide intake. Tijdens deze intakefase wordt zowel een gesprek gevoerd met de werkgever als met de werknemer. Vaak is een arbeidsdeskundig onderzoek een startpunt voor een re-integratiebegeleidingstraject. De intakefase wordt afgerond met een op maat gemaakt trajectvoorstel met bijpassende begroting.

Items die onderdeel kunnen uitmaken van een (extern) re-integratietraject zijn:

  • 1x per week/ 2 weken persoonlijk gesprek met de consultant van M.U.P. Werkt;
  • Stilstaan bij het loslaten en het definitief afscheid nemen van de oude werksituatie;
  • De meerwaarde ontdekken van het nieuwe toekomstperspectief, denken in mogelijkheden;
  • Door middel van diverse tests en opdrachten onderzoeken van de wensen en mogelijkheden t.a.v. toekomstige werksituaties, waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van de cliënt (waar is de cliënt goed in, wat past bij zijn/haar belastbaarheid en waar wordt hij/zij gelukkig van);
  • Het opstellen van een persoonlijk profiel en een arbeidsprofiel;
  • Begeleiding bij het daadwerkelijk solliciteren, al dan niet ondersteund door trainingen onder andere gericht op het opstellen van een CV en sollicitatiebrief, het voeren van een sollicitatiegesprek, de kunst van het netwerken;
  • Onderzoeken scholingsmogelijkheden (ofschoon uitgangspunt wel is: de kortste weg naar arbeid);
  • Begeleiding bij het aanvraagproces van een WIA beoordeling;
  • Dossiervorming voor het UWV.

Toetsing op inzet en motivatie

Ook de werknemer heeft verplichtingen bij re-integratie, één daarvan is het meewerken aan een re-integratietraject. M.U.P. Werkt toetst veelvuldig op de inzet en motivatie van een werknemer en probeert waar nodig de werknemer extra te motiveren, dit omdat de inzet van de cliënt grotendeels bepalend is voor het succes van het traject. Bij stagnatie in een traject zal dit uiteraard bij alle betrokken partijen bespreekbaar gemaakt worden, om zo tot een juiste oplossing te komen en onnodige kosten te vermijden.

MUPWerkt Dienstverlening

Bel voor meer informatie
015-2630200



M.U.P. Werkt
zusterbedrijven

Antistresscentrum

M.U.P. Werkt